Skip to main content

Política de Privacitat

Qui és el responsable de les dades?

Identitat: BCN PROACTIVE TEAM SL (hereinafter BPT)
Oficina Registrada: Carrer Aribau, 161 Local 08036 Barcelona.
CIF: B67256958
Telèfon: +34 722 364 032

 

Quines categories de dades es tracten?

 • Nom i Cognoms
 • Adreça de correu electrònic, personal i/o professional
 • Telèfon(s), personal i/o professional
 • Gestió, personal i/o professional
 • Empresa i posició dins de l’organització
 • DNI/NIF/NIE/Passaport
 • Dades bancàries, si escau
 • Qualsevol altra informació que proporcioneu a través dels camps de text lliure inclosos als formularis habilitats

 

Amb quina finalitat es tracten les dades?

 1. Les dades personals dels nostres clients seran tractades per al desenvolupament i execució dels serveis sol·licitats i/o contractats, que inclou:
  – Elaborar adequadament la proposta de servei sol·licitada.
  – Gestionar la contractació dels serveis sol·licitats i la facturació corresponent.
  – Mantenir contacte per recollir informació o facilitar informació sobre els serveis contractats i/o modificacions dels mateixos.
  – Complir amb les obligacions contractuals i comercials assumides i qualsevol obligació legal que hagi de complir BPT.
  – Conèixer el grau de satisfacció amb els serveis rebuts.
 2. En relació a les sol·licituds de contacte, les dades seran tractades amb la finalitat de donar una adequada gestió i atenció a la sol·licitud d’acord amb la seva naturalesa.
 3. Quan s’accedeix al portal web, les dades dels usuaris es tracten amb la finalitat d’elaborar informes estadístics i perfils anònims sobre els hàbits d’accés i l’activitat que duen a terme els Usuaris durant la seva navegació.
  Llevat que s’indiqui el contrari, les dades sol·licitades a l’apartat de Contacte són necessàries, per la qual cosa el no facilitar-los impedirà la presentació de la sol·licitud en qüestió.

BPT participa a les xarxes socials. El tractament de les dades que es realitzi sobre els Usuaris que es facin seguidors (i/o realitzin qualsevol acció d’enllaç o connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de BPT a les xarxes socials es regirà per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i altres normatives d’accés. , ús i similars que pertanyin a la xarxa social corresponent, que l’usuari, com a participant d’aquestes xarxes socials, haurà acceptat prèviament. En conseqüència, BPT no es fa responsable de la informació personal compartida per l’usuari a les xarxes socials.

 

Quina és la legitimitat per al tractament de les dades?

La legitimitat respecte al tractament relacionat amb el desenvolupament i execució dels serveis sol·licitats i/o contractats té el seu origen en la relació contractual entre les parts. Per a la resta de tractaments, la base legal del tractament és el consentiment prestat i l’interès legítim de mantenir la relació existent.

 

Quant de temps conserva les dades BPT?

Les dades personals tractades per BPT seran tractades mentre siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides o es mantingui la relació entre les parts i sempre que el titular de les dades no manifesti la seva oposició o revoqui el consentiment. donat. Un cop finalitzat aquest termini, i només si és necessari d’acord amb la normativa vigent, les dades degudament bloquejades es conservaran durant els terminis legalment establerts.

Si voleu obtenir més informació al respecte, podeu sol·licitar-la a info@srconsulting.es.

 

A quins destinataris es comuniquen les dades?

Per complir amb les finalitats indicades, BPT podrà comunicar dades a o a tercers que ens prestin serveis financers, tecnològics, logístics, etc. així com a col·laboradors, advocats, notaris, registradors i altre personal especialitzat del món jurídic i financer. En aquest sentit, BPT utilitza els serveis dels proveïdors Holded, Notion i Startinfinity per a la gestió integral dels clients i l’enviament de comunicacions comercials electròniques, i Zoom, per a la realització d’esdeveniments, conferències i videoconferències en línia, els servidors dels quals estan allotjats fora de l’Espai Econòmic Europeu. No obstant això, en ambdós casos aquesta comunicació es realitza sota la protecció de les garanties que ofereix, tal com estableix el GDPR, les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea i l’acord UE-EUA Privacy Shield.

A més de l’anterior, les dades personals seran comunicades en aquells casos exigits per la normativa vigent.

 

Quins són els teus drets quan facilites les teves dades personals?

Els usuaris poden exercir els drets:

 • Accés a les dades personals que s’estan tractant i als detalls d’aquestes operacions de tractament.
 • Rectificació de dades inexactes
 • Supressió, en els casos previstos pel reglament
 • A la limitació de les seves dades en els casos que determina la llei
 • A la portabilitat de les seves dades quan el tractament sigui automatitzat i trobi la seva base legal en una relació contractual o consentiment
 • Oposició al tractament en els casos permesos per la llei
 • Revocació, en qualsevol moment, del consentiment prestat

Podran exercir els drets esmentats anteriorment, en els termes i condicions que preveu la legislació vigent, al domicili social de BPT o enviant un correu electrònic a info@srconsulting.es.

En cas que no obtinguis una resposta satisfactòria i vulguis fer una reclamació o obtenir més informació sobre algun d’aquests drets, pots dirigir-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ubicada a C/ Jorge Juan, 6 in Madrid. Més informació a www.aepd.es.

Última actualització (Gener 2024)